HINNAKIRI

Põhiteenuse hind sisaldab:

1.Raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
2.Algdokumentide kontroll ja töötlemine
3.Müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
4.Ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
5.Aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
6.Deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile (TSD, KM, VD)
7.Palgaarvestus kuni 2 inimesest

Dokumentide arv kuus (müügi- ja ostudokumendid)Mitte KM-kohustuslaneKM-kohustuslane
Kuni 10 45 € 55 €
11 kuni 20 55 € 65€
21 kuni 50 95 € 105 €
51 kuni 75 120 € 130 €
76 kuni 100 150 € 160 €
101 kuni 125 180 € 190 €
126 kuni 150 210 € 220 €
151 kuni 175 300 € 310 €
176 Kokkuleppel Kokkuleppel
Lisateenused
Palgaarvestus alates 3- ndast inimesest 5€ / inimene
Puhkusetasu või lõpparve arvestus 5€ / inimene
Majandusaasta aruande koostamine alates 50€ / aruanne
Nõustamine ja konsultatsioon alates 25€/h
Koolitus ettevõtte juhile e-õppena 200€/10h
Osaühingu asutamine € 40.00
Raamatupidamise siseeeskirjade koostamine alates 50€